Tips voor goed stoken

  • Stook niet met mistig of winstil weer; de lucht binnen wordt verontreinigd en door het neerslaan van de rook geeft dit veel overlast aan buren en omwonende.

  • Stook alleen hout dat voor een langere tijd heeft liggen drogen.

  • Zorg voor voldoende luchttoevoer; u heeft dan vuur met blauwe vlammen. Oranje vlammen en grijze rook duiden op slecht verbranding en veel luchtvervuiling.

  • Stook met polsdikke houtblokken.

  • Laat ieder jaar de schoorsteen vegen.

  • Zorg voor goede ventilatie in het vertrek waar u stookt; het voorkomt koolmonoxydevergiftiging.

  • Gebruik de juiste brandstof; dat is schoon (=ongeverfd) en droog hout. Zie ook 'brandresultaat houtsoorten'. Hout is droog wanneer het minimaal twee jaar op een droge en goed geventileerde plek heeft gelegen. Voor eikenhout geldt een termijn van minimaal drie jaar.

  • Zorg voor een goed brandend vuur (dus geen smeulend vuur; dit leidt tot een onvolledige verbranding).

 

Lees ook eens: 'Stoken & Milieu' en ' Brandresultaat houtsoorten'