Stoken & Milieu

Er bestaat altijd veel onduidelijkheid over milieu effecten die het stoken van een openhaard met zich mee brengen. Deze pagina heeft dan ook tot doel hier meer duidelijkheid over te verschaffen.

 

Bent u een onruststoker of een milieubewuste stoker?

Een openhaard of een houtkachel is een prachtige sfeerverwarming. Helaas kan het stoken van zo'n kachel voor mens en milieu grote nadelige gevolgen hebben. Zo kan vooral een onvolledige verbranding van het haardhout schadelijk zijn.

 

Stookverbod in strijd met milieuwetgeving

Bij het verbranden van hout ontstaat op korte termijn in het algemeen meer emissies van schadelijke stoffen dan bij het versnipperen of composteren. Bij de afbraak van houtsnippers en compost ontstaat op den duur echter ook uitstoot van schadelijke stoffen. Daarom kunnen over de relatieve milieu-effecten van de drie verwerkingsprocessen op langere termijn geen duidelijke uitspraken worden gedaan. Dit concluderen onderzoekers van de Technische Universiteit Twente.

 

Geperste haardhoutblokken

Openhaardblokken bestaan uit paraffine (60%) met olie en zaagsel (40%) Stook ze nooit in een kachel, er komen zeer veel koolwaterstoffen vrij.

In een openhaard zijn ze wat betreft de luchtvervuiling alleen aanvaardbaar als je één blok rustig laat branden. Er blijft dan wel veel as over. Wanneer er meerdere blokken tegelijk verbrand of in combinatie met hout gebruikt worden, ontstaat er extra veel luchtvervuiling.

 

De Linde Haardhout heeft er voor gekozen dit product omwille van de milieu effecten niet te verkopen.

 

Houtbrikketten bestaan uit geperste houtspaanders en zaagsel. Ze geven ongeveer net zoveel luchtverontreiniging als hout zelf.

 

Geen allesbrander

Vaak worden houtkachels als 'allesbranders' aangeprezen. Dit is een kwalijke zaak, want 'alles' in de kachel branden kan rampzalige gevolgen hebben, zowel voor uzelf als voor het milieu. Doe er geen huisvuil, plastic of papier in. Het is veel beter dit gescheiden in te zamelen. Maar ook lang niet al het hout mag in de kachel. Het stoken van geverfd, gebeitst of geïmpregneerd hout is uit den boze, omdat bij de verbranding zeer schadelijke stoffen, zoals zware metalen, vrijkomen.

 

Gasblok en milieu

Velen kiezen voor een gasblok.

Voor het gemak – juist.

Voor het milieu – absoluut onjuist!

De brandstof gas is schoner dan hout, maar de methode om gas te winnen is veel belastender voor het milieu (boren, transport, opslag, enz.)

 

Keurmerk houtkachels

Per 1 januari 1997 werd het 'NL-typekeurmerk' voor houtkachels en inzethaarden ingevoerd. Alleen kachels met dit keurmerk mogen nu nog verkocht worden. TNO voert de verplichte keuringen uit. Men controleert de hoeveelheid schadelijke stoffen die de kachel uitstoot.

 

Ovengedroogd haardhout

Uiteraard wil iedereen stoken met droog haardhout. Dit is immers goed voor het milieu en zorgt voor een mooi sfeervol haardvuur. Echter het drogen van het haardhout in een oven brengt nadelige milieu effecten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het extra transport naar de droogoven en het stoken van de oven zelf. Het verdient dan ook de voorkeur om het hout op een natuurlijke manier te laten drogen. Dit kost welliswaar enkele jaren, maar het is wel het juiste om te doen voor ons leefklimaat. Een ander nadeel dat kleeft aan ovengedroogd hout zijn de kosten voor de klant. Het ovendrogen van het hout brengt de nodige kosten met zich mee, deze worden geheel doorberekend aan de klant. Dus zowel het milieu als de klant worden hier het dupe van.


Al ons haardhout is dan ook windgedroogd en heeft minimaal twee tot drie jaar liggen drogen.

 

Lees ook eens: 'Tips voor goed stoken' en 'Brandresultaat houtsoorten'